Gôm AXP963HL - CÔNG TY TNHH MTV TRÂN MỸ

DANH MỤC

Sản phẩm tiêu biểu

Video

Chi tiết sản phẩm

Gôm AXP963HL

Mô tả
Gôm 963HL (29/870) màu trắng , trung , hình chữ nhật, gôm bôi được HB, 2B , 4B.
_addcart

Gôm 963HL (29/870) màu trắng ,  trung , hình chữ nhật, gôm bôi được HB, 2B , 4B. 

Sản phẩm cùng loại

Chì Bấm AMPJ4020