Chì chuốt AWP308E2 - CÔNG TY TNHH MTV TRÂN MỸ

DANH MỤC

Sản phẩm tiêu biểu

Video

Chi tiết sản phẩm

Chì chuốt AWP308E2

Mô tả
Chì chuốt 308E2 (12/288/3456) HB, thân lục giác, đầu có gôm. Thân có in hình cô gái hoạt hình và con thỏ, có chữ trung trên viết. Đầu viết chưa chuốt.
_addcart

Chì chuốt 308E2 (12/288/3456) HB, thân lục giác, đầu có gôm. Thân có in hình cô gái hoạt hình và con thỏ, có chữ trung trên viết. Đầu viết chưa chuốt.

Sản phẩm cùng loại