Chì bấm AMPK1501 0.5 - CÔNG TY TNHH MTV TRÂN MỸ

DANH MỤC

Sản phẩm tiêu biểu

Video

Chi tiết sản phẩm

Chì bấm AMPK1501 0.5

Mô tả
Chì bấm K1501(40/1200) 0.5 thân trơn ,có 4 màu , kiểu VP thân lục giác , có đêm êm tay
_addcart

Chì bấm K1501(40/1200) 0.5 thân trơn ,có 4 màu , kiểu VP thân lục giác , có đêm êm tay 

Sản phẩm cùng loại

Bút Lông Màu FCP901U4