Chì Màu Chuốt AWPQ4301 - CÔNG TY TNHH MTV TRÂN MỸ

Sản phẩm tiêu biểu

Video

Chi tiết sản phẩm

Chì Màu Chuốt AWPQ4301

Mô tả
Chì Màu Chuốt Q4301 (01/04) dạng cây lớn, có 05 màu (40 cây/ màu) có kèm 40 cái đồ chuốt dạng 02 lỗ chuốt , + 01 kệ trưng bày và tờ hướng dẫn , mã bên trong cây chì màu chuốt ghi AWPQ4303
_addcart

Chì Màu Chuốt Q4301 (01/04) dạng cây lớn, có 05 màu  (40 cây/ màu) có kèm 40 cái đồ chuốt dạng 02 lỗ chuốt ,
+ 01 kệ trưng bày và tờ hướng dẫn , mã bên trong cây chì màu chuốt ghi AWPQ4303