Chì Chuốt AWP357D7 - CÔNG TY TNHH MTV TRÂN MỸ

Sản phẩm tiêu biểu

Video

Chi tiết sản phẩm

Chì Chuốt AWP357D7

Mô tả
Chì Chuốt 357D7 (24/240) thân màu đen , có nhiều dạng chì từ 2H=>10B (vĩ 12 cây , mỗi dạng 02 cây)
_addcart

Chì Chuốt 357D7 (24/240)  thân màu đen , có nhiều dạng chì từ 2H=>10B (vĩ 12 cây , mỗi dạng 02 cây)