Chì Chuốt AWP30436 - CÔNG TY TNHH MTV TRÂN MỸ

Sản phẩm tiêu biểu

Video

Chi tiết sản phẩm

Chì Chuốt AWP30436

Mô tả
Chì Chuốt 30436 (12/96) 2B 12 cây chì thân có sọc carô + 1 chuốt sắt + 01 thước kẽ mica trong dài 20cm , đựng trong hôp bằng gỗ
_addcart
Chì Chuốt 30436 (12/96) 2B 12 cây chì thân có sọc carô + 1 chuốt sắt + 01 thước kẽ mica trong dài 20cm , đựng trong hôp bằng gỗ