Thước Kẻ ARL960A3 15cm - CÔNG TY TNHH MTV TRÂN MỸ

DANH MỤC

Sản phẩm tiêu biểu

Video

Chi tiết sản phẩm

Thước Kẻ ARL960A3 15cm

Mô tả
Thước Kẻ 960A3 (10/80/1440) 15cm thân trắng có in hình sọc carô , ngay đầu thước được cong lên để dễ kẻ
_addcart

Thước Kẻ 960A3 (10/80/1440) 15cm thân trắng có in hình sọc carô ,  ngay đầu thước được cong lên để dễ kẻ