Chì Bấm AMP840X9 0.5 - CÔNG TY TNHH MTV TRÂN MỸ

Sản phẩm tiêu biểu

Video

Chi tiết sản phẩm

Chì Bấm AMP840X9 0.5

Mô tả
Chì Bấm 840X9 (40/1200) 0.5 thân ốm dài , chỗ vắt viết có hình đầu con Tuần Lộc
_addcart

Chì Bấm 840X9 (40/1200) 0.5 thân ốm dài ,  chỗ vắt viết có hình đầu con Tuần Lộc